Nr
750/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r., zbieranie uwag do 6 grudnia 2019 r.
Data podpisania
2019-12-27
Data wejścia w życie
2020-01-27
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zalacznik_bip [rtf - 107 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 7 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)