Nr
1/2020
Dotyczy
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Data podpisania
2020-01-02
Data wejścia w życie
2020-01-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [pdf - 126 KB]
Publikacja: 7 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)