Nr
6/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku
Data podpisania
2020-01-03
Data wejścia w życie
2020-01-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 46 KB]
zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 8 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)