Nr
727/2019
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Data podpisania
2019-12-16
Data wejścia w życie
2020-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 8 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)