Nr
11/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniami nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. i 10/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych.
Data podpisania
2020-01-09
Data wejścia w życie
2020-01-09
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
 • 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019
  powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości
 • 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019
  zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości
 • 10/2020 z dnia 8 stycznia 2020
  zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych
Zmieniające zarządzenia
 • 44/2020 z dnia 23 stycznia 2020
  zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości
Publikacja: 10 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)