Nr
12/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 732/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
Data podpisania
2020-01-09
Data wejścia w życie
2020-01-09
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 23 KB]
Publikacja: 10 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)