Nr
16/2020
Dotyczy
przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Data podpisania
2020-01-14
Data wejścia w życie
2020-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 15 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)