Nr
14/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 683/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych
Data podpisania
2020-01-13
Data wejścia w życie
2020-01-13
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 64 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)