Nr
21/2020
Dotyczy
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2020-01-16
Data wejścia w życie
2020-01-16
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 124 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)