Nr
22/2020
Dotyczy
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2020-01-16
Data wejścia w życie
2020-01-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 91 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)