Nr
29/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych
Data podpisania
2020-01-20
Data wejścia w życie
2020-01-20
Przygotował
OPS
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 42 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 21 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)