Nr
20/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r., zbieranie uwag do 10 stycznia 2020 r.
Data podpisania
2020-01-16
Data wejścia w życie
2020-01-16
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 76 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)