Nr
34/2020
Dotyczy
ustalenia wysokości stawek czynszu za reklamy i tablice informacyjne na budynkach i gruntach Miasta
Data podpisania
2020-01-21
Data wejścia w życie
2020-02-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)