Nr
41/2020
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2020-01-22
Data wejścia w życie
2020-01-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 24 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)