Nr
45/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2020-01-24
Data wejścia w życie
2020-01-24
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [pdf - 198 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 27 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)