Nr
37/2020
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 43, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-01-22
Data wejścia w życie
2020-01-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 27 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)