Nr
48/2020
Dotyczy
udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Data podpisania
2020-01-27
Data wejścia w życie
2020-01-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)