Nr
50/2020
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Data podpisania
2020-01-28
Data wejścia w życie
2020-01-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 30 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)