Nr
52/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2020-01-28
Data wejścia w życie
2020-01-28
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [doc - 58 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 30 stycznia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)