Nr
55/2020
Dotyczy
udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-01-30
Data wejścia w życie
2020-01-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 4 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)