Nr
67/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Data podpisania
2020-02-05
Data wejścia w życie
2020-02-05
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 44 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 7 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)