Nr
70/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2020-02-06
Data wejścia w życie
2020-02-06
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 180 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 7 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)