Nr
68/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data podpisania
2020-02-05
Data wejścia w życie
2020-02-05
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 155 KB]
Zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 10 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)