Nr
72/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2020-02-07
Data wejścia w życie
2020-02-07
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 185 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 11 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)