Nr
76/2020
Dotyczy
zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa
Data podpisania
2020-02-11
Data wejścia w życie
2020-02-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 45 KB]
Publikacja: 12 lutego 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)