Nr
79/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku
Data podpisania
2020-02-12
Data wejścia w życie
2020-02-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 12 lutego 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)