Nr
78/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data podpisania
2020-02-12
Data wejścia w życie
2020-02-12
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Publikacja: 12 lutego 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)