Nr
86/2020
Dotyczy
powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Data podpisania
2020-02-13
Data wejścia w życie
2020-02-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 18 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)