Nr
84/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Data podpisania
2020-02-13
Data wejścia w życie
2020-02-13
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 38 KB]
Publikacja: 18 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)