Nr
83/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich
Data podpisania
2020-02-13
Data wejścia w życie
2020-02-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 39 KB]
Publikacja: 18 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)