Nr
92/2020
Dotyczy
udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-02-17
Data wejścia w życie
2020-02-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Publikacja: 20 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)