Nr
93/2020
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-02-20
Data wejścia w życie
2020-02-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 24 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 24 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)