Nr
97/2020
Dotyczy
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-02-21
Data wejścia w życie
2020-02-21
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 25 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)