Nr
95/2020
Dotyczy
ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
Data podpisania
2020-02-20
Data wejścia w życie
2020-02-20
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 27 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)