Nr
107/2020
Dotyczy
powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-02-27
Data wejścia w życie
2020-02-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 24 KB]
Publikacja: 3 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)