Nr
110/2020
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku
Data podpisania
2020-03-03
Data wejścia w życie
2020-03-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 78 KB]
Publikacja: 3 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)