Nr
104/2020
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku
Data podpisania
2020-02-27
Data wejścia w życie
2020-02-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Publikacja: 3 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)