Nr
109/2020
Dotyczy
udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Data podpisania
2020-02-28
Data wejścia w życie
2020-02-28
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 4 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)