Nr
111/2020
Dotyczy
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok
Data podpisania
2020-03-03
Data wejścia w życie
2020-03-03
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 14 KB]
Zarządzenie [rtf - 52 KB]
Publikacja: 5 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)