Nr
120/2020
Dotyczy
zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r.
Data podpisania
2020-03-09
Data wejścia w życie
2020-03-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 9 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)