Nr
114/2020
Dotyczy
powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji V Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty”
Data podpisania
2020-03-04
Data wejścia w życie
2020-03-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 134 KB]
Publikacja: 10 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)