Nr
121/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 370/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-09
Data wejścia w życie
2020-03-09
Przygotował
IOD
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 10 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)