Nr
129/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – zbieranie uwag od 8.01.2020 r. do 19.02.2020 r.
Data podpisania
2020-03-11
Data wejścia w życie
2020-03-11
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 129 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Publikacja: 12 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)