Nr
130/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 lutego 2020 r.
Data podpisania
2020-03-11
Data wejścia w życie
2020-03-11
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 137 KB]
Zarządzenie [rtf - 49 KB]
Publikacja: 12 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)