Nr
136/2020
Dotyczy
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Data podpisania
2020-03-13
Data wejścia w życie
2020-03-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 44 KB]
Publikacja: 13 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)