Nr
138/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 16 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)