Nr
139/2020
Dotyczy
wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 156/2020 z dnia 18 marca 2020
    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 139/2020 w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
Publikacja: 16 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)