Nr
137/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarzadzenie [rtf - 96 KB]
Publikacja: 16 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)