Nr
135/2020
Dotyczy
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2020 roku
Data podpisania
2020-03-13
Data wejścia w życie
2020-03-13
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 16 marca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)