Nr
141/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)